Komunikat dla uczniów i rodziców dotyczący inauguracji roku szkolnego 2020/2021

Inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 r. według następującego harmonogramu:

Spotkanie uczniów klas: I T i I br o godz. 8.30 w sali gimnastycznej następnie przejście z wychowawcami do sal: klasa I T sala nr 19 , klasa I  br sala nr 23

Spotkania uczniów pozostałych  klas  wyłącznie z wychowawcami w podanych  poniżej salach:

Klasa II TG godz. 8.50 sala nr 28

Klasa II TP godz. 9.00 sala nr 22

Klasa II brG godz. 9.15 sala nr 15

Klasa II brP godz. 9.30 sala nr 14

Klasa III T godz. 9.45 sala nr 8

Klasa III br godz. 10.00 sala nr 24

Klasa IV T godz. 10.15 sala nr 13

Uczniowie przychodzą dokładnie na wskazaną godzinę

Proszę o zachowanie zasad reżimu sanitarnego (przed wejściem do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu, maseczki/przyłbice).

Obecność wszystkich uczniów obowiązkowa