niedziela, 14 lipca, 2024

KIEROWCA MECHANIK (KKZ)

diagnostyka samochodowa

Kwalifikacje:

TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

W ramach kształcenia kursowego uczestnik kursu nabywa  przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej,  oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego,   wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego oraz  wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

baza dydaktyczna
naprawa pojazdów
zajęcia w pracowni
Skip to content