wtorek, 18 czerwca, 2024

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

1. Technik Architektury Krajobrazu to kierunek, który łączy w sobie wiedzę teoretyczną z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych, ale również kształtuje wrażliwość na piękno i estetykę krajobrazu. To zawód ściśle związany z kształtowaniem przestrzeni egzystencjalnej człowieka zgodnie z jego potrzebami i w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym. To zawód, który wraz z dynamicznym postępem i rozwojem cywilizacji ma duży wpływ na ład przestrzenny i charakter otoczenia.

2. Informacje dodatkowe:

Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategoria T

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

3. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia

 • ORG.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

ORG.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

4. Sylwetka absolwenta:

 • Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 • przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie ogrodów przydomowych, terenów zielni miast i obszarów wiejskich;
 • nadzorowania zabiegów pielęgnacyjnych w parkach i starodrzewach;
 • produkowania roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego dla potrzeb małej architektury ogrodowej;
 • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni w miastach i na obszarach wiejskich;
 • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 • posługiwania się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach urządzania i konserwacji terenów zieleni;
 • dokonywania wyboru drzew, krzewów, bylin, i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń;
 • przygotowywania receptury mieszanek podłoża, ziemi, torfu i nawozów mineralnych;
 • pielęgnowanie zieleni na osiedlach, w parkach i przed obiektami użyteczności publicznej;
 • nadzorowania przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników, usuwania konarów;
 • obsługiwanie sprzętu specjalistycznego (wykaszarki, zagęszczarki, pilarki itp.);
 • prowadzenie ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

5. Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery),
 • w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni,
 • w instytucjach z rozległymi terenami zieleni,
 • w ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni,
 • biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni,
 • jako pracownik prywatny przedsiębiorca (właściciel),
 • w wydziałach architektury samorządów terytorialnych jako asystent projektanta,
 • w pracowniach architektury i urbanistycznych
 • w firmach zajmujących się aranżacją terenów zieleni

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

W szkole odbywa się kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEiN. Praktyki zawodowe realizowane są we współpracy z przedsiębiorstwami naszego regionu.

Skip to content