niedziela, 14 lipca, 2024

Branżowa Szkoła II stopnia

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  

kwalifikacje

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

https://zsozir.radymno.edu.pl/index.php/technik-mechanizacji-rolnictwa-i-agrotroniki-br-ii-st/

Technik żywienia i usług gastronomicznych  

kwalifikacje

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

https://zsozir.radymno.edu.pl/index.php/technik-zywienia-i-uslug-gastronomicznych-br-ii-st/

Technik rolnik  

kwalifikacje

ROL04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

https://zsozir.radymno.edu.pl/index.php/technik-mechanizacji-rolnictwa-i-agrotroniki/

Technik ogrodnik  

kwalifikacje

OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

https://zsozir.radymno.edu.pl/index.php/technik-ogrodnik-br-ii-st/

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2020;
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia.

Skip to content