niedziela, 14 lipca, 2024

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

praktyki zawodowe

1.Technik żywienia i usług gastronomicznych to – ze względu na prężnie rozwijające się rynki usług, oraz modę na tzw. zdrową kuchnię – atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód. Przygotowuje również do dalszego kształcenia w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka oraz innych kierunkach pokrewnych

Zajęcia z toksykologii żywności pozwalają między innymi  na szczegółowe poznanie substancji (toksyn) występujących w żywności i  skutków ich oddziaływania na organizm ludzki. Zajęcia te mają na celu uświadomienie uczniom zagrożeń ze strony toksyn a tym samym wskazanie właściwych  zasad zdrowego odżywiania się i propagowanie zdrowego stylu życia.

W czasie nauki uczeń dodatkowo w ramach zajęć z  enoturystyki poznaje tajniki przemysłu winiarskiego, produkcji i pochodzenia win, zasady zakładania i prowadzenia winnic oraz poznaje cechy  regionu danej winnicy.Zajęcia w ramach toksykologii żywności i enoturystyki realizowane są we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz lokalnymi producentami produktów żywnościowych.

Innowacje: dietetyka

2.Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:

a) Kwalifikacja 1:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

pokazy barmańskie

b) Kwalifikacja 2:
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

3.Sylwetka Absolwenta

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
a) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
b) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
c) planowania i oceny żywienia
d) organizowania produkcji gastronomicznej;
e) planowania i realizacji usług gastronomicznych

4. Technik żywienia i usług gastronomicznych może podjąć zatrudnienie w:
a) zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.),
b) instytucjach zajmujących się obrotem żywnością;
c) służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno – epidemiologiczne, szpitale),
d) organizacjach ochrony konsumenta,
e) instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności,
f) placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.),

zajęcia z barmaństwa

g) absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych (hotelarskich, cateringowych, agroturystycznych)

 5.Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła realizuje kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w pomieszczeniach dydaktycznych takich jak: pracownia technologii gastronomicznej ze stanowiskiem sporządzania potraw i napojów,  pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej,  pracownia obsługi gości, ze stanowiskiem barowym oraz  warsztatach szkolnych.

zajęcia z carvingu

Skip to content