sobota, 20 kwietnia, 2024

TECHNIK OGRODNIK (Br. II st)

zakładanie ogrodów

Kierunek przygotowuje do kierowania pracami związanymi z uprawą, hodowlą i produkcją oraz sprzedażą roślin ogrodniczych, zakładaniem i utrzymywaniem terenów zieleni oraz pomocy w prowadzeniu badań w tym zakresie, stosowania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych w określonym czasie, doboru narzędzi i sprzętu ogrodniczego do poszczególnych czynności. Absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcji roślin ozdobnych oraz warzyw i owoców, szkółkach drzew sadowniczych, miejskich przedsiębiorstwach urządzania i pielęgnacji „zieleni miejskiej”, firmach zajmujące się projektowaniem, urządzaniem i serwisem terenów zielonych.


Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • OGR.05.Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

ADRESACI:

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia oraz byłych ZSZ.

rozsadnik

CZAS KSZTAŁCENIA:

Okres nauki w tej szkole trwa 2 lata( 4semestry) i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

MIEJSCE KSZTAŁCENIA:

Zajęcia odbywają się w ZSZiR im. Adama Mickiewicza w Radymnie  przy ul. Złota Góra 13

FORMA KSZTAŁCENIA:

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w formie stacjonarnej (3-4 dni w tygodniu)

Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2020;

pielęgnacja ogrodów

posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

Wymagania dotyczące nauki w zawodzie:

ZawódSymbol kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiWymagania
314205 technik ogrodnikOGR.05Planowanie i organizacja prac ogrodniczychukończona jedna z kwalifikacji: RL.05 lub R.5
pielęgnacja upraw
Skip to content