wtorek, 18 czerwca, 2024

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

1.Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to stosunkowo nowy, przyszłościowy i szerokoprofilowy zawód. Jest odpowiedzią na nowe zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy – rozwój technologii odnawialnych źródeł energii wymusza szkolenie fachowców do montażu, eksploatacji i serwisowania tych urządzeń. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej są, oraz będą bardzo poszukiwani i dobrze opłacani na rynku pracy.

2.Informacje dodatkowe

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

5. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie w:

  • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach budowlanych i instalacyjnych,
  • firmach doradczych branży energetycznej,
  • biurach projektowych,
  • firmach rzemieślniczych,
  • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W szkole odbywa się głównie kształcenie zawodowe teoretyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEiN. Praktyki zawodowe realizowane są we współpracy z przedsiębiorstwami naszego regionu.

Skip to content