niedziela, 14 lipca, 2024

OPERATOR MASZYN LEŚNYCH

 • Operator maszyn leśnych wykonuje prace w leśnictwie przy użyciu specjalistycznego sprzętu zmechanizowanego. Zawód operatora maszyn leśnych szczególnie polecany jest tym wszystkim, którzy chcieliby mieć kontakt ze środowiskiem leśnym, poznać cechy lasu i drzewostanów, obsługiwać i dobierać maszyny i urządzenia stosowane w gospodarce leśnej.
 • Informacje dodatkowe
 • Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii T
 • Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora wózka jezdniowego, prawa jazdy kategorii B
 • Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  a) Kwalifikacja 1: RL. 01. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych
 • Sylwetka absolwenta:
  Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  a) pozyskiwania surowca drzewnego i innych produktów leśnych
  b) wykonywania zabiegów stosowanych w gospodarce leśnej
  c) prowadzenia i obsługi ciągnika wraz z urządzeniami doczepianymi i podwieszanymi
  d) obsługiwania i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych do prac leśnych
 • Operator maszyn leśnych znajdzie zatrudnienie w:
  a) przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych i zakładach usług leśnych zajmujących się wykonywaniem czynności gospodarczo-leśnych
  b) gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni
  c) biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni
  d) sferze usług na rzecz leśnictwa, budownictwa wodnego i drogowego
  e) w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach
  f) jako pracownik najemny lub prywatny przedsiębiorca (właściciel)
 •  Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Szkoła podejmując kształcenie w zawodzie operator maszyn leśnych  posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię maszyn i urządzeń, pracownię hodowli, ochrony i biologii lasu, pracownię użytkowania lasu warsztaty szkolne,

  

Skip to content