OPERATOR MASZYN LEŚNYCH

 • Operator maszyn leśnych wykonuje prace w leśnictwie przy użyciu specjalistycznego sprzętu zmechanizowanego. Zawód operatora maszyn leśnych szczególnie polecany jest tym wszystkim, którzy chcieliby mieć kontakt ze środowiskiem leśnym, poznać cechy lasu i drzewostanów, obsługiwać i dobierać maszyny i urządzenia stosowane w gospodarce leśnej.
 • Informacje dodatkowe
 • Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii T
 • Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora wózka jezdniowego, prawa jazdy kategorii B
 • Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  a) Kwalifikacja 1: RL. 01. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych
 • Sylwetka absolwenta:
  Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  a) pozyskiwania surowca drzewnego i innych produktów leśnych
  b) wykonywania zabiegów stosowanych w gospodarce leśnej
  c) prowadzenia i obsługi ciągnika wraz z urządzeniami doczepianymi i podwieszanymi
  d) obsługiwania i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych do prac leśnych
 • Operator maszyn leśnych znajdzie zatrudnienie w:
  a) przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych i zakładach usług leśnych zajmujących się wykonywaniem czynności gospodarczo-leśnych
  b) gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni
  c) biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni
  d) sferze usług na rzecz leśnictwa, budownictwa wodnego i drogowego
  e) w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach
  f) jako pracownik najemny lub prywatny przedsiębiorca (właściciel)
 •  Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Szkoła podejmując kształcenie w zawodzie operator maszyn leśnych  posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię maszyn i urządzeń, pracownię hodowli, ochrony i biologii lasu, pracownię użytkowania lasu warsztaty szkolne,

  

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Skip to content