TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży w związku z pozyskiwaniem środków z UE na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, rozwiązania systemów cieplnych w oparciu o niekonwencjonalne źródła energii oraz gospodarkę odpadami.W ramach innowacji realizowanej we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim uczeń zdobędzie wiedzę z zakresu zadań dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz gospodarowania odpadami.

 1. Informacje dodatkowe
 • Innowacja:
  – gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii
 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym geografia i język angielski
 1. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwanie wyniku kształcenia:
  a) Kwalifikacja 1:
  RL. 08 Ocena stanu środowiska
  b) Kwalifikacja 2:
  RL. 09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
 1. Sylwetka absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  a) badania stanu środowiska
  b) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby
  c) sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby
  d) planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami
  e) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska
 2. Technik ochrony środowiska może podejmować pracę w:
  a)ośrodkach badań i kontroli środowiska
  b) terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska
  c) stacjach sanitarno- epidemiologicznych
  d) działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych
  e) miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
  f) stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków
  g) zakładach unieszkodliwiania odpadów
  h)pracowniach ochrony środowiska
  i)instytutach naukowo – badawczych
 3. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię badań środowiska, ze stanowiskami do badania: wody, jakości powietrza, poziomu hałasu, jakości gleby, do pomiarów meteorologicznych oraz pracownię ochrony środowiska.

                                                          

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Skip to content