Technikum

Technikum przeznaczone jest dla absolwentów szkół podstawowych. Osoby, które ukończą tą szkołę zdobywają zawód i uprawnienia poszukiwane przez pracodawców na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym a po zdaniu matury mogą kontynuować naukę na studiach wyższych.

Technik weterynarii

kwalifikacje

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL.12.Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

https://zsozir.radymno.edu.pl/index.php/kk_t_wet/

Technik hodowca koni  

kwalifikacje

ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni

ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni

https://zsozir.radymno.edu.pl/index.php/technik-hodowca-koni/

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 kwalifikacje

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

https://zsozir.radymno.edu.pl/index.php/technikum-zywienia-i-uslug-gastronomicznych/

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

kwalifikacje

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

https://zsozir.radymno.edu.pl/index.php/technik-mechanizacji-rolnictwa-i-agrotroniki/

Technik rolnik

kwalifikacje

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

https://zsozir.radymno.edu.pl/index.php/technik-rolnik

Skip to content