czwartek, 13 czerwca, 2024

TECHNIK HODOWCA KONI

 1. Technik hodowca koni to zawód dla tych, którzy lubią konie,
  zawody jeździeckie

   

  interesują się jeździectwem, marzą o pracy w stadninie i o konnych zawodach, a także o hodowli koni. To zawód pozwalający połączyć własną pasję- jeździectwo – z życiem zawodowym. Technik hodowca koni wykonuje zadania związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem chowu oraz hodowlą koni, użytkowaniem i sprzedażą. Zajmuje się organizowaniem rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej. W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę związaną z użytkowaniem wierzchowym koni (rekreacyjnym i sportowym) oraz marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni, organizacji różnego rodzaju imprez związane ze sportem jeździeckim, turystyką i rekreacją konną. Zajęcia z agroturystyki obejmują zakres organizacji usług turystycznych, obsługi konsumenta, hotelarstwa, aktywnych form rekreacji oraz architektury wnętrz i krajobrazu gospodarstwa agroturystycznego. Kształcenie będzie odbywało się we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, ośrodkami jeździeckimi, stajniami oraz gospodarstwami agroturystycznymi.

 2. Informacje dodatkowe
 • Innowacja:
  – agroturystyka
  pielęgnacja zwierząt
 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym  język obcy nowożytny, biologia lub geografia lub fizyka
 • Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii T
 1. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwanie wyniku kształcenia:
  a) Kwalifikacja 1:
  ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni
  b) Kwalifikacja 2:
  ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni

     4. Sylwetka absolwenta:
           Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

a) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni;
b) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży;
c) prowadzenia gospodarstwa rolnego;
d) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
e) organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

opieka nad źrebiętami

   5. Technik hodowca koni może podejmować pracę w:

a) w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni
b) w stadninach i szkółkach jeździeckich
c) w ośrodkach zajmujących się hipoterapią
d) w gospodarstwach/przedsiębiorstwach agroturystycznych.

Może także prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli koni, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Absolwenci tego zawodu  znajdują również zatrudnienie jako instruktor rekreacji konnej, sędzia lub organizator imprez jeździeckich, specjalista do spraw hodowli koni, fizjoterapeuta koni, menedżer stajni, dziennikarz w czasopiśmie dla hobbystów.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik hodowca koni posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię produkcji roślinnej, pracownię produkcji zwierzęcej, warsztaty szkolne.

zajęcia praktyczne w stadninie
Skip to content