Terminy rekrutacji

Terminarz rekrutacji dla Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

L.pTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającymRodzaj czynności
  1.od 17 maja   do 21 czerwca 2021r.od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2021r.  Składanie przez kandydatów wniosków z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
  2.od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. ————————  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz  o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  3.  22 lipca 2021r.16 sierpnia 2021r.  Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do  Zespołu Szkół  Zawodowych i Rolniczych w Radymnie                            
  4.od 23 lipca     do 30 lipca 2021r.  od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2021r.  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  5.2 sierpnia 2021r.                    23 sierpnia 2021r.                      Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Terminarz rekrutacji dla Branżowej Szkoły II Stopnia

L.PPostępowanie rekrutacyjne
Dla szkół rozpoczynając. zajęcia we wrześniu
Postępowanie rekrutacyjne
Dla szkół
rozpoczynaj.
zajęcia w lutym
Postępowanie uzupełniające
Dla szkół rozpoczynając. zajęcia we wrześniu
Postępowanie uzupełniające
Dla szkół
rozpoczynaj.
zajęcia w lutym
Rodzaj czynności
  1.  1-30.06. 2021r.  2 – 23.11. 2021r.  do 13.08. 2021r.  do 05.01. 2022r.  Składanie przez kandydatów wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym Zespołu Szkół  Zawodowych i Rolniczych  w Radymnie
  2.  09.07. 2021r.  10.12. 2021r.  20.08. 2021r.  21.01. 2021r.  Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  Zespołu Szkół  Zawodowych i Rolniczych w Radymnie                            
  3.  do 14.07. 2021r.                                                 do 16. 12. 2021r.    do 25.08. 2021r.    do 27.01. 2022r.    Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu
  4.  16.07. 2021r.                  17.12. 2021r.    27.08. 2021r.    28.01. 2022r.    Ogłoszenie list kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Skip to content