czwartek, 13 czerwca, 2024

Terminy rekrutacji

Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia:

L.p.Termin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającymRodzaj czynności
1.od 13 maja do 14 czerwca  2024 r. do godz. 15:00od 24 lipca do 26 lipca  2024 r. do godz. 15:00Składanie przez kandydatów wniosków wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Zespołu Szkół  Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
2.od 21 czerwca do 8 lipca 2024 r.do godz. 15:00_Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz  o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz  przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół
3.16 lipca 2024r.5 sierpnia 2024r.Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
4.od 16 lipca  do 18 lipca 2024r. do  godz. 14:00od 5 sierpnia do 9 sierpnia 2024r. do godz. 14:00Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
5.19 lipca 2024r. do godz. 12:009 sierpnia 2024r. do godz. 12:00Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla Branżowej Szkoły II Stopnia:

 Postępowanie rekrutacyjnePostępowanie uzupełniająceRodzaj czynności
L.p.Dla szkół rozpoczynają-cych zajęcia we wrześniuDla szkół rozpoczynają-cych zajęcia w lutymDla szkół rozpoczynają-cych zajęcia we wrześniuDla szkół rozpoczynają-cych zajęcia w lutym
1.Do 27.06. 2024r.Do 14.11. 2024r.do 18.07. 2024r.do 19.12. 2024r.Składanie przez kandydatów wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Zespołu Szkół  Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
2.04.07. 2024 r. do godz. 12:0021.11. 2024 r. do godz. 12:0025.07. 2024r. do godz. 12:0030.12. 2024r. do godz. 12:00Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  Zespołu Szkół  Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
3.od 04.07. do 11.07. 2024r. do godz. 15:00od 21.11 do 28.11. 2024r. do godz. 15:00Od 25.07 do 01.08. 2024r. do godz. 15:00Od 30.12 do 08.01. 2025r. do godz. 15:00Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu
4.12.07. 2024r.  do godz. 12:0029.11. 2024r. do godz. 12:0002.08. 2023r. do godz. 12:0009.01. 2025r. do godz. 12:00Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Skip to content