Terminy rekrutacji

Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia:

L.pTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym  Rodzaj czynności
  1.  od 15 maja do 16 czerwca  2023 r. do  godz. 15:00  od 25 lipca do 28 lipca  2023 r. do  godz. 15:00  Składanie przez kandydatów wniosków wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym Zespołu Szkół  Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
  2.  od 23 czerwca do 10 lipca 2023r.
do  godz. 15:00
                                       _  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz  o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz  przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół
  3.  17 lipca 2023r.  3 sierpnia 2023r.  Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do  Zespołu Szkół  Zawodowych i Rolniczych w Radymnie      
  4.  od 17 lipca  do 21 lipca 2023r. do  godz. 15:00  od 3 sierpnia do 10 sierpnia 2023r. do  godz. 15:00  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  5.  24 lipca 2023r.                 do godz. 12:00              11 sierpnia 2023r. do godz. 12:00              Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Terminarz postępowania rekrutacyjnego dla Branżowej Szkoły II Stopnia:

   Postępowanie rekrutacyjne    Postępowanie uzupełniające    Rodzaj czynności
L.P  Dla szkół rozpoczynają-cych zajęcia we wrześniu  Dla szkół rozpoczynają-cych zajęcia w lutym  Dla szkół rozpoczynają-cych zajęcia we wrześniu  Dla szkół rozpoczynają-cych zajęcia w lutym
  1.   Do 28.06. 2023r.  Do 13.11. 2023r.  do 17.07. 2023r.  do 19.12. 2023r.  Składanie przez kandydatów wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym Zespołu Szkół  Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
  2.  04.07. 2023 r. do godz. 12:00    21.11. 2023 r. do godz. 12:00    19.08. 2022r. do godz. 12:00    20.01. 2023r. do godz. 12:00    Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  Zespołu Szkół  Zawodowych  i Rolniczych w Radymnie    
  3.  od 04.07. do 11.07. 2023r. do godz. 15:00                                                od 21.11 do 11.12. 2023r. do godz. 15:00    od 24.07 do 28.08. 2023r. do godz. 15:00  Od 28.12 do 18.01. 2024r. do godz. 15:00  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu
  4.  12.07. 2023r.                 do godz. 12:00  12.12. 2023r. do godz. 12:00  31.07. 2023r. do godz. 12:00  19.01. 2024r. do godz. 12:00  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Skip to content