Terminy rekrutacji

Terminarz rekrutacji dla Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

L.pTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającymRodzaj czynności
  1.od 16 maja do 24 czerwca 2022r. do godz.15.00od 2 sierpnia do 5 sierpnia 2022r.Składanie przez kandydatów wniosków wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym Zespołu Szkół  Zawodowych i Rolniczych w Radymnie 
  2.od 16 maja do 24 czerwca  2022 r.  
do  godz. 15:00 
 ————————Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz  o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz  przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół 
  3.od 24 czerwca do 14 lipca 2022 r. 
do  godz. 15:00 
16 sierpnia 2022r.Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do  Zespołu Szkół  Zawodowych i Rolniczych w Radymnie                            
  4.22 lipca 2022r. od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2022r.Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  5.2 sierpnia 2022r.                    23 sierpnia 2022r.                    Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

Terminarz rekrutacji dla Branżowej Szkoły II Stopnia

L.PPostępowanie rekrutacyjne
Dla szkół rozpoczynając. zajęcia we wrześniu
Postępowanie rekrutacyjne
Dla szkół
rozpoczynaj.
zajęcia w lutym
Postępowanie uzupełniające
Dla szkół rozpoczynając. zajęcia we wrześniu
Postępowanie uzupełniające
Dla szkół
rozpoczynaj.
zajęcia w lutym
Rodzaj czynności
  1.  1-30.06. 2022r.  2 – 23.11. 2022r.  do 13.08. 2022r.  do 05.01. 2023r.Składanie przez kandydatów wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym Zespołu Szkół  Zawodowych i Rolniczych  w Radymnie
  2.  08.07. 2022r.  9.12. 2022r.  19.08. 2022r.  21.01. 2023r.Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  Zespołu Szkół  Zawodowych i Rolniczych w Radymnie                            
  3.  do 13.07. 2022r. do godzi 14.00                       do 15. 12.2022r.    do 24.08. 2022r.    do 26.01. 2023r.  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu
  4.  15.07. 2022r. do godz. 10.00  19.12. 2022r. do godz. 10.00  27.08. 2022r.  
do godz.10.00
  28.01. 2023r. do godz. 10.00 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Skip to content