sobota, 20 kwietnia, 2024

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI (Br. II st)

baza szkolna

Kierunek przygotowuje do eksploatowania systemów mechatronicznych w rolnictwie. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest osobą, która zna zasady i korzyści z prowadzenia rolnictwa precyzyjnego, określa możliwości zastosowania systemów elektronicznych i nawigacji satelitarnej w rolnictwie, dobiera i konfiguruje systemy elektroniczne oraz urządzenia wspomagające automatyzację pracy w rolnictwie, obsługuje urządzenia i systemy agrotroniczne.
Absolwent kierunku może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

ADRESACI:

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia oraz byłych ZSZ.

CZAS KSZTAŁCENIA:

rolnictwo precyzyjne

Okres nauki w tej szkole trwa 2 lata( 4semestry) i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

MIEJSCE KSZTAŁCENIA:

Zajęcia odbywają się w ZSZiR im. Adama Mickiewicza w Radymnie  przy ul. Złota Góra 13

FORMA KSZTAŁCENIA:

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w formie stacjonarnej (3-4 dni w tygodniu)

Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2020;

posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

Wymagania dotyczące nauki w zawodzie:

ZawódSymbol kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiWymagania
 311515 technik mechanizacji rolnictwaROL.08Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwieukończona jedna z kwalifikacji: MG.03 lub M.2
eksploatacja pojazdów rolniczych
dodatkowe uprawnienia
Skip to content