niedziela, 14 lipca, 2024

TECHNIK SPAWALNICTWA

montaż elementów konstrukcyjnych

1. Technik spawalnictwa to nowy zawód, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym – spawacz, jak i średnim – technik spawalnictwa. Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami. Współczesne technologie pozwalają  wykonywać konstrukcje z zastosowaniem technik CAD/CAM, których cię nauczymy w naszej szkole.

 

2. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

 

3. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa będzie

zajęcia praktyczne

przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

a) połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,
b)projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,
c) oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,
d) posługiwania się językiem obcym zawodowym,
e) naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
f) nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,

4. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Zawód ten obejmuje naukę wszystkich przedmiotów ogólnych i zawodowych w szkole, natomiast praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy.


5. Technik spawalnictwa może znaleźć zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych pojazdów mechanicznych, maszyn przemysłowych, maszyn rolniczych, taboru kolejowego;
  • zakładach świadczących usługi spawalniczo-ślusarskie, instalacyjno-montażowe, naprawczo-konserwatorskie;
  • górnictwie, przemyśle metalowym;
  • stoczniach, przedsiębiorstwach produkujących sprzęt wodny;
  • zakładach naprawczych infrastruktury transportowej;
  • zakładach rzemieślniczych i w budownictwie.
nauka spawania

 

spawanie migomatem

Skip to content