wtorek, 21 maja, 2024

TECHNIK  MECHANIZACJI  ROLNICTWA  I AGROTRONIKI

nowoczesne wyposażenie pracowni
 1. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki –Jest bardzo atrakcyjnym zawodem, który daje uprawnienia do przejęcia – oraz przygotowuje – do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek mechanizacji rolnictwa i agrotechniki  – tworzone są miejsca pracy i poszukiwani są absolwenci posiadający umiejętności z zakresu planowania prac w rolnictwie oraz gospodarowania i naprawy parku maszynowego w gospodarstwie. Podczas kształcenia uczeń nabywa umiejętności do wykonywania zadań zawodowych związanych z organizowaniem i kontrolą przebiegu procesów eksploatacji i naprawy pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych, demontażu i montażu pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego, diagnostyką i oceną stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń), organizacji obrotu sprzętem rolniczym, naprawy i eksploatacji maszyn i pojazdów rolniczych. Wiedza na temat eksploatacja pojazdów i maszyn systemów informatycznych wykorzystywanych w rolnictwie oraz postępu technologicznego w rolnictwie pozwala na zastosowanie nowych technologii upraw, stosowania zasad precyzyjnego rolnictwa oraz wykorzystania sprzętu sterowanego za pomocą systemów informatycznych.
  dodatkowe uprawnienia

  Zajęcia w ramach innowacji prowadzone są we współpracy z Wydziałem biologiczno – rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

 2. Informacje dodatkowe
 • Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii B i T
 • Innowacje:
  – programy i wnioski unijne
  Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora wózka jezdniowego, operatora kombajnu,
 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym język obcy nowożytny, biologia lub fizyka lub geografia
 1. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  a) Kwalifikacja 1
  ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
  b)Kwalifikacja 2
  ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

  rolnictwo precyzyjne

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

a) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
b) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
c) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
d) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych
e) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych
w rolnictwie;
f) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych
w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.(GPS)

5. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podejmować pracę w:

a) przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa (spółdzielniach rolniczych,przedsiębiorstwach obrotu maszynami)
b) fabrykach maszyn rolniczych
c) gospodarstwach doświadczalnych, hodowlanych, rolniczych

eksploatacja pojazdów i maszyn

d) samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię dokumentacji technicznej, pracownię maszyn i urządzeń rolniczych, pracownię pojazdów silnikowych, pracownię agrotroniki, warsztaty szkolne.

obróbka mechaniczna

Skip to content