niedziela, 14 lipca, 2024

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH (KKZ)

Kwalifikacje:

baza szkolna

ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych jest osobą, która użytkuje pojazdy, narzędzia, maszyny i urządzenia stosowanych w produkcji rolniczej, obsługuje pojazdy rolnicze, środki transportu, maszyny i urządzenia stosowanych w rolnictwie, oceniania stan techniczny pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, wykonuje prace pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi. Osoba taka  będzie mogła prowadzić własne nowoczesne gospodarstwo lub podjąć zatrudnienie w innym podmiocie działającym w branży rolnej. Wykształcenie w zawodzie mechanika operatora maszyn rolniczych daje  młodym ludziom zarówno umiejętności związane z prowadzeniem produkcji rolniczej jak i umiejętność dokonywania samodzielnej naprawy sprzętu rolnego. Osoby takie również mogą podjąć pracę w podmiotach świadczących usługi w zakresie napraw pojazdów i maszyn rolniczych lub prowadzą własną działalność w tym zakresie.  Dodatkowo osoba kończąca Kwalifikacyjny kurs zawodowy w tym kierunku może być również uprawniona do pozyskiwania rolniczych dotacji unijnych.

eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych
obróbka ręczna
turniej rolniczy
Skip to content