niedziela, 14 lipca, 2024

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Br. II st)

naprawa pojazdów samochodowych

Kierunek przygotowuje do prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych; wykonywania oceny stany technicznego pojazdu samochodowego; jego obsługi i naprawy; organizowania i nadzorowania procesów obsługowo-naprawczych. Absolwent znajdzie prace w stacjach obsługi pojazdów samochodowych; zakładach produkcyjnych i naprawczych; stacjach kontroli pojazdów; przedsiębiorstwach transportu samochodowego; przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • MOT.06.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

ADRESACI:

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia oraz byłych ZSZ.

CZAS KSZTAŁCENIA:

Okres nauki w tej szkole trwa 2 lata( 4semestry) i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

MIEJSCE KSZTAŁCENIA:

Zajęcia odbywają się w ZSZiR im. Adama Mickiewicza w Radymnie  przy ul. Złota Góra 13

diagnostyka

FORMA KSZTAŁCENIA:

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w formie stacjonarnej (3-4 dni w tygodniu)

Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2020;

posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

Wymagania dotyczące nauki w zawodzie:

praktyki zawodowe
ZawódSymbol kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiWymagania
311513 technik pojazdów samochodowychMOT.06Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowychukończona jedna z kwalifikacji: M.12, M.18 lub ukończona jedna z kwalifikacji: MG.12, MG.18
eksploatacja środków transportu
Skip to content