Dokumenty nauczyciel

formularz_rodziców

ARKUSZ KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ

Arkusz uwag nauczycieli

arkusz samooceny

wniosek o dopuszczenie programów

KRYTERIUM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU

rozkład materiału

rozliczenie frekwencji

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

regulamin rady pedagogicznej
Regulamin wycieczek szkolnych

załączniki do wycieczek
Regulamin wyjść

Regulamin zdrowotny