MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

  • Mechanik pojazdów samochodowych to – w dobie rozwoju nowych technologii i dynamicznie rozwijającej się motoryzacji – zawód z ogromną przyszłością. Specjaliści z dziedziny napraw i eksploatacji pojazdów, a także diagnostyki samochodowej mają perspektywy atrakcyjnej pracy i duże możliwości rozwoju.Zajęcia z zakresu spawania wzbogacają zagadnienia programowe o nowe umiejętności  w zakresie spawalnictwa niezbędnego przy naprawach elementów samochodów  i blacharki samochodowej.
  • Informacje dodatkowe
  • Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii B
  • Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji: operatora wózka jezdniowego,
  1. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:
    a)Kwalifikacja 1
    MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów
  2. Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły  jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
a) użytkowania pojazdów samochodowych;
b) diagnozowania pojazdów samochodowych,
c) naprawiania pojazdów samochodowych,
d) kierowania pojazdami samochodowymi

      5. Mechanik pojazdów samochodowych może prowadzić własną działalność gospodarczą oraz znaleźć zatrudnienie w:
a) stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
b) zakładach produkcyjnych i naprawczych,
c) salonach sprzedaży i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
d) przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
e) przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
f) firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych

      6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła podejmując kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:  pracownię rysunku technicznego, pracownię pojazdów samochodowych, warsztaty szkolne.