czwartek, 13 czerwca, 2024

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

naprawa pojazdów i maszyn

 1.Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych to nowoczesny zawód odpowiadający na zapotrzebowanie współczesnego rolnictwa, którego rozwój wynika z wprowadzania do produkcji nowoczesnych środków technicznych. Zastępują one pracę ręczną producentów rolnych jednak do ich obsługi, stosowania potrzeba wysoko wykwalifikowanych pracowników. Stąd duże zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku.W ramach innowacji uczeń zapoznaje się z budową i obsługą wózka jezdniowego a po zdanym egzaminie uzyskuje uprawnienia operatora wózka jezdniowego.

2.Informacje dodatkowe

 • Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategorii B i T
 • Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień w ramach kursów: operatora kombajnu, operator wózka jezdniowego
 1. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  a) 
  Kwalifikacja 1
  ROL.02.Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 1. Sylwetka absolwenta

  nauka jazdy samochodem

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
a) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
b) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

c) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
d) prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych

      5. Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w

a) przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa,
b) samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego

      6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:

pracownię dokumentacji technicznej, pracownię maszyn i urządzeń rolniczych, pracownię pojazdów silnikowych, warsztaty szkolne.

obróbka mechaniczna
wycieczki dydaktyczne

Skip to content