wtorek, 18 czerwca, 2024

ROLNIK (KKZ)

Kwalifikacje:

nowości w bazie dydaktycznej

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

Wykształcenie w zawodzie rolnika daje osobom, które ukończą kwalifikacyjny kurs zawodowy specjalistyczne umiejętności związane z prowadzeniem produkcji rolniczej. Dodatkowo osoba, która ukończy Kwalifikacyjny kurs zawodowy w tym kierunku otrzymuje kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa w rolnego w całej Unii Europejskiej, uprawnienia do korzystania z programów pomocowych (dotacji) m. in. przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej, inwestycji w gospodarstwie rolnym, ułatwienie startu młodym rolnikom. Takie wsparcie unijne stanowi poważne dofinansowanie gospodarstw rolnych i daje możliwość ich dalszego rozwoju i unowocześniania. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej kwalifikacji umożliwia również uzyskanie kwalifikacji rolniczych osobom dorosłym, które w przeszłości wybrały inny kierunek kształcenia a obecnie chciałyby swoją przyszłość związać z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 

Dodatkowo szkoła posiada własne bogate, w pełni wyposażone  zaplecze  w postaci bazy dydaktycznej i sprzętów oraz  własnego gospodarstwa rolnego, które w pełni spełnia wymogi wskazane jako konieczne przy realizacji kształcenia na kierunku rolnik.

pokazy maszyn rolniczych

 

uprawa roli
praca maszynami

Skip to content