TECHNIKUM

Technik weterynarii  –kwalifikacje

ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL.12.Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Technik hodowca koni  –kwalifikacje

ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni

ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni

Technik spawalnictwa  –kwalifikacje

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Technik żywienia i usług gastronomicznych  –kwalifikacje

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  –kwalifikacje

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie