wtorek, 18 czerwca, 2024

TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH

1. Technik turystyki na obszarach wiejskich jest zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

2. Informacje dodatkowe:

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • HTG.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.
 • HTG.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania i sprzedaż imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich;
 • realizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich;
 • organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
 • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
 • planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
 • obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym
 • prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

5. Technik turystyki na obszarach wiejskich znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach;
 • może prowadzić działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub agroturystyczne;
 • biurach obsługi ruchu turystycznego na wsi;
 • instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem;
 • może kontynuować naukę na kierunkach turystyka i rekreacja, rolniczych, przyrodniczych lub innych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W szkole odbywa kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne. Wyposażenie pracowni lekcyjnych jest zgodne z wyposażeniem zalecanym przez MEiN. Praktyki zawodowe realizowane są we współpracy z przedsiębiorstwami naszego regionu.

Skip to content