wtorek, 21 maja, 2024

ROLNIK

1.Rolnik uprawia ziemię, wykonuje prace związane z nasiennictwem oraz produkcją roślin prowadzące do wytworzenia produktów roślinnych. Organizuje i wykonuje prace związane z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich w celu produkcji mleka, mięsa, jaj, skór oraz zwierząt hodowlanych. Zaopatruje gospodarstwo rolne w narzędzia, urządzenia i maszyny rolnicze, nasiona, nawozy oraz środki ochrony roślin. Obsługuje pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Do głównych zadań zawodowych rolnika produkcji roślinnej i zwierzęcej należy również: planowanie rodzaju i struktury produkcji rolnej, wybór technologii uprawy i hodowli roślin oraz chowu i hodowli zwierząt, zapewnienie środków do produkcji, wykonywanie prac agrotechnicznych i zootechnicznych. Wykonywanie zadań zawodowych sprzyja obserwacji środowiska naturalnego, kształtowaniu umiejętności badawczych i życiu w harmonii z przyrodą. Nowe technologie produkcji  w rolnictwie motywują do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i środków technicznych zapewniających wysokie wskaźniki wydajności pracy oraz niski poziom szkodliwości dla środowiska naturalnego.

2. Informacje dodatkowe:

  1. Uczeń uzyskuje prawo jazdy kat. T

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie rolnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
  2. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;
  3. prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  4. prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

5. Rolnik znajdzie zatrudnienie w:

  1. w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą,
  2. samodzielnie prowadzonych indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz prowadzonej własnej działalności gospodarczej (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, a także marketing produktów rolniczych itp.).
Skip to content