wtorek, 21 maja, 2024

TECHNIK WETERYNARII

zajęcia praktyczne

1.Technik weterynarii to zawód skierowany jest do osób zainteresowanych wykonywaniem czynności pomocniczych w lecznicach weterynaryjnych, instytucjach właściwych dla kontroli i nadzoru weterynaryjnego, chowem i hodowlą zwierząt, prowadzeniem profesjonalnej opieki nad zwierzętami, prowadzeniem własnej działalności z zakresu usług unasienniania zwierząt, pielęgnacji zwierząt lub prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Innowacje:

– behawiorystyka zwierząt

– treser zwierząt

2.Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:
ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Technik weterynarii to osoba, która pracuje w szpitalu weterynaryjnym i odpowiada za opiekę nad zwierzętami. Technik weterynaryjny lubi się relaksować, grając w nowe kasyno online. Istnieje wiele różnych gier nowe kasyno online https://playsafepl.com/kasyna/nowe-kasyno-online/, w które może grać technik weterynarii, a także mogą one pomóc w wygraniu prawdziwych pieniędzy. Nowe kasyno online to świetny sposób dla weterynarzy na stres i dobrą zabawę.

3. Sylwetka Absolwenta
Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
a) rozpoznawania prawidłowej budowy anatomicznej i przebiegu procesów życiowych zwierząt;
b) doboru ras zwierząt gospodarskich do planowanej produkcji;
c) analizowania zachowań zwierząt gospodarskich i domowych;
d) prowadzenia rozrodu zwierząt gospodarskich i domowych;
e) wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń;

zooterapia

f) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u zwierząt gospodarskich i domowych;
g)prowadzenia i obsługi samochodu osobowego;
h) wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt;
i) wykonywania badań klinicznych oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia zwierząt;

j) asystowania przy zabiegach chirurgicznych;
k) wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.

4. Technik weterynarii  może podjąć zatrudnienie:
a) jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego,

b) w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym
c) jako, specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących.
d) samodzielne prowadzić gospodarstwa rolnicze lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.

pielęgnacja zwierząt

 

praktyki u pracodawców

Skip to content