Informacja dla rodziców uczniów klasy I Technikum

Dyrektor ZSZiR w Radymnie informuje, że w okresie od 21.09.2020r do dnia 25.09.2020r. uczniowie klasy I Technikum realizują zajęcia  w formie zdalnej z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. Proszę o dopilnowanie młodzieży o dostosowanie się do wytycznych odnoszących się do tej formy prowadzenia zajęć. Szczegółowych informacji dotyczących sposobu komunikacji między uczniami i nauczycielami udziela wychowawca klasy.