czwartek, 13 czerwca, 2024

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO (Br. II st)

przewóz ładunków

Kierunek przygotowuje do planowania i organizowania przewozów drogowych podróżnych oraz transportu ładunków; obsługiwania środków transportu drogowego; prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków; prowadzenia pojazdów samochodowych. Absolwent może uzyskać zatrudnienie jako: kierowca zawodowy w firmach specjalizujących się w zakresie przewozu osób i rzeczy, pracownik w firmach spedycyjnych oraz logistycznych, osoba nadzorująca pracę kierowców, może się starać o przyjęcie min. do Inspekcji Transportu Drogowego, wojska lub policji, zakładów usługowo-naprawczych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

ADRESACI:

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia oraz byłych ZSZ.

CZAS KSZTAŁCENIA:

Okres nauki w tej szkole trwa 2 lata( 4semestry) i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

kwalifikacja wstępna C

MIEJSCE KSZTAŁCENIA:

Zajęcia odbywają się w ZSZiR im. Adama Mickiewicza w Radymnie  przy ul. Złota Góra 13

FORMA KSZTAŁCENIA:

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w formie stacjonarnej (3-4 dni w tygodniu)

Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2020;

posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

logistyka i spedycja

Wymagania dotyczące nauki w zawodzie:

ZawódSymbol kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiWymagania
311927 technik transportu drogowegoTDR.02Organizacja przewozu środkami transportu drogowegoukończona jedna z kwalifikacji:AU.04 lub A. 69
zajęcia praktyczne
Skip to content