wtorek, 18 czerwca, 2024

Branżowa Szkoła II Stopnia

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia oraz byłych ZSZ.

Okres nauki w tej szkole trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

Zajęcia odbywają się w ZSZiR im. Adama Mickiewicza w Radymnie  przy ul. Złota Góra 13

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w formie stacjonarnej (3-4 dni w tygodniu)

Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

ZAPRASZAMY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

UCZYMY W KLASACH PIERWSZYCH WIELOBRANŻOWYCH W ZAWODACH:

  • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Technik ogrodnik
  • Technik transportu drogowego
  • Technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia:

  • 4 semestry

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2020;
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

Wymagania dotyczące nauki w poszczególnych zawodach:

Zawód Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Wymagania
 311515 technik mechanizacji rolnictwa ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie ukończona jedna z kwalifikacji: MG.03 lub M.2
343404 technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych ukończona jedna z kwalifikacji: TG.07lub T.6
314205 technik ogrodnik OGR.05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych ukończona jedna z kwalifikacji: RL.05 lub R.5
311927 technik transportu drogowego TDR.02 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego ukończona jedna z kwalifikacji:AU.04 lub A. 69
311513 technik pojazdów samochodowych MOT.06 Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych ukończona jedna z kwalifikacji: M.12, M.18 lub ukończona jedna z kwalifikacji: MG.12, MG.18

Ukończenie nauki w szkole branżowej II stopnia umożliwia rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.

W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia.

Skip to content