TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (Br. II st)

obsługa konsumenta

Kierunek przygotowuje do organizowania i nadzorowania procesów pracy i produkcji w działalności związanej z żywieniem. Absolwent może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą oraz podejmować pracę w zakładach gastronomicznych, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia, placówkach prowadzących żywienie zbiorowe.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ADRESACI:

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia oraz byłych ZSZ.

CZAS KSZTAŁCENIA:

Okres nauki w tej szkole trwa 2 lata( 4semestry) i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

praktyki zawodowe

MIEJSCE KSZTAŁCENIA:

Zajęcia odbywają się w ZSZiR im. Adama Mickiewicza w Radymnie  przy ul. Złota Góra 13

FORMA KSZTAŁCENIA:

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w formie stacjonarnej (3-4 dni w tygodniu)

Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2020;

posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

Wymagania dotyczące nauki w zawodzie:

ZawódSymbol kwalifikacjiNazwa kwalifikacjiWymagania
343404 technik żywienia i usług gastronomicznychHGT.12Organizacja żywienia i usług gastronomicznychukończona jedna z kwalifikacji: TG.07lub T.6
zajęcia z barmaństwa
nauka dekorowania stołów
zajęcia z carvingu
Skip to content