wtorek, 18 czerwca, 2024

Nauczyciel

logo_projekt

BLIŻEJ RYNKU PRACY – KOMPLEKSOWY PROGRAM EDUKACJI ZAWODOWEJ W POWIECIE JAROSŁAWSKIM

 

 Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Tytuł projektu: Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim Nr projektu: RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 Okres realizacji projektu: od 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r. Wartość projektu: 4 935 250,02 zł Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 4 194 962,51 zł Beneficjent: Powiat Jarosławski Opis i cel projektu:

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Efekty realizacji projektu w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie:

–   Szkolenia i kursy dla nauczycieli

–   Staże zawodowe dla uczniów

–   Praktyki zawodowe dla uczniów

–  Wyposażenie warsztatów i pracowni

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin rekrutacji – nauczyciel

zał 1 Wzór formularza zgłoszeniowego – nauczyciel

zał 2 Umowa uczestnictwa nauczyciel

zał 3 Wzór oświadczenia uczestnika – nauczyciel

zał 4 Wzór deklaracji udzialu w projekcie – nauczyciel

zał 5 Dane uczestników indywidualnych – nauczyciel

 

 

Skip to content