Informacja dla rodziców i uczniów

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie informuje, iż od dnia 25.03.2020r  obowiązuje zmieniony plan lekcji, który funkcjonował będzie do dnia wznowienia zajęć w szkole.

W tym okresie realizowane będzie zdalne nauczanie w szkole prowadzone poprzez udostępnianie przez poszczególnych nauczycieli materiałów, ćwiczeń i  zadań na stronie internetowej szkoły. Uczniom nie posiadającym dostępu do Internetu powyższe materiały udostępniane będą za pomocą wiadomości sms lub mms (wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie o braku dostępności Internetu).

Uczniowie po zapoznaniu się z materiałami przekazanymi przez nauczycieli zobowiązani są do wykonywania zamieszczonych w nich poleceń, z zastrzeżeniem, iż polecenia wykonania prac pisemnych obligują uczniów do wykonania prac w zeszytach przedmiotowych, następnie sfotografowanie wykonania polecenia i wysłanie zdjęć w terminie i pod adres mailowy wskazany przez nauczyciela.

Organizacja zajęć  w kształceniu specjalnym realizowana jest z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz bezpośrednich rozmów telefonicznych – zgodnie z ustaleniami nauczyciela prowadzącego.

Plan lekcji na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych: podział godzin na zdalne nauczanie-1