Praca zdalna dla uczniów – 2 tydzień

W miarę napływania materiałów będą one umieszczane na stronie.

W tytule majla proszę podać imię, nazwisko i klasę celem łatwiejszej identyfikacji…

prace z Podstaw rolnictwa, Technologii gastronomicznej, Organizacja produkcji gastronomicznej należy przesłać do dnia 27.03.2020r

Religia

P.Kalisz: (prace proszę przysłać drogą mailową do 27.03)

Fizyka:

Inne:  3 TMRiA Tydzien 2 Piotr Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

J.polski

Zadanie 1. Proszę zapoznać się z załączonym  materiałem, wykonać zadania
i zapisać odpowiedzi w notatce w zeszycie. proszę zrobić scan lub
zdjęcie i przesłać na adres: anjabielenda@gmail.com. do dnia
25.03.2020r.  Anna Bielenda.

G.Gamracy

Dorota GP:

(Polecenie z EDB dla wszystkich klas pierwszych)