PAMIĘCI BOHATERÓW

W dniu 9 czerwca 2019 roku odbyły się uroczystości upamiętniające 75 rocznicę rozstrzelania w lesie kidałowickim żołnierzy Armii Krajowej. W intencji bohaterów podziemia i ofiar niemieckich nazistów odprawiono polową Mszę Św., pod przewodnictwem metropolity przemyskiego abpa Adama Szala. Uczestniczyli w niej poczty sztandarowe, służby mundurowe, parlamentarzyści i ich przedstawiciele, samorządowcy, mieszkańcy Jarosławia i okolic. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy wraz z opiekunem Bogusławem Sierżęgą.