WIZYTA STUDYJNA NAUCZYCIELI W BRUKSELI

Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza w Radymnie realizował Projekt Unijny pod nazwą Lekcja na 12 gwiazdek. Uczniowie zostali zaproszeni do uczestniczenia w niecodziennej, multimedialnej lekcji propagującej zadania, działalność i ideę Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Jedną z form kontynuacji Projektu Lekcja na 12 gwiazdek był wyjazd delegacji młodzieży na spotkanie studyjne z Przewodniczącym KE Hansem Timmermansem w Krakowie jako dialog obywatelski na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Komisja Europejska poprzez swoich przedstawicieli w Polsce zorganizowała wizytę studyjną w Brukseli dla 24 nauczycieli z całej Polski organizujących w szkołach warsztaty promujące idee Unii Europejskiej. Jedną z zaproszonych osób była nauczycielka języka polskiego w ZSOZiR w Radymnie Pani Anna Bielenda. Wyjazd trwał trzy dni (6-8 czerwca 2019 r). Program wizyty był zapełniony spotkaniami i warsztatami prowadzonymi przez pracowników Komisji Europejskiej w budynkach, w których pracują Europosłowie z różnych krajów. Nie zabrakło też czasu na zwiedzenie Starówki w Brukseli i kilku sztandarowych zabytków. Ogromny bagaż doświadczeń i wiedza o działalności Unii Europejskiej zdobyta u źródeł, będzie procentować w dalszej pracy nauczycielskiej w szkole.