ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

26 kwietnia 2019 r. uroczystą akademią uczciliśmy w naszej szkole kolejną rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie, demokratycznej konstytucji, zwanej Konstytucją 3 Maja. To wielkie, patriotyczne wydarzenie jest świadectwem tego, jak bardzo Polacy kiedyś dążyli do niepodległości, a dzisiaj, jak bardzo niepodległość cenią i szanują. Młode pokolenie dzięki takim uroczystościom uczy się patriotyzmu i szacunku wobec narodowych wartości. Uczniowie klasy I T MRiŻ zaprezentowali montaż słowno – muzyczny oraz pieśni patriotyczne, które uświetniły całą uroczystość.

W dniu 3 maja 2019 r. reprezentacja uczniów naszej szkoły, poczet sztandarowy wraz z opiekunem
p. Bogusławem Sierżęgą wzięli udział w uroczystej mszy świętej za Ojczyznę. W tym ważnej dla naszego narodu wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Sejmu i Senatu, władze powiatu jarosławskiego, władze miasta Radymna oraz przedstawiciele placówek oświatowych, wojska, policji, straży pożarnej a także mieszkańcy miasta Radymna i okolicznych miejscowości. Po uroczystej mszy św.w Kościele p.w. św. Wawrzyńca złożono kwiaty pod pomnikiem Tysiąclecia Chrztu Polski. Dla wszystkich uczestników to doskonała lekcja patriotyzmu i tradycji narodowych.

.