PRELEKCJA POLICJI

W dniu 10 stycznia 2019r w naszej szkole odbyła się prelekcja Policji pt. ,,Cyberprzestępczość i cyberprzemoc”. Dotyczyła ona  odpowiedzialności prawnej młodzieży oraz zagrożeń bezpieczeństwa w sieci, w tym cyberprzemocy. Spotkanie prowadzili: starszy dzielnicowy Komisariatu Policji w Radymnie pan st. sierżant Mateusz Szynal oraz st. sierżant Emil Mazur. W prelekcji uczestniczyli uczniowie klas: II TMRiŻ oraz klasy II BR; zaś organizatorem była pedagog szkolny Małgorzata Krupa.

Serdecznie dziękujemy naszym gościom za przeprowadzone spotkanie, ogromnie ważne treści oraz atrakcyjny przekaz wzbogacony prezentacją filmów edukacyjnych. Bardzo liczymy na dalszą współpracę.