Podsumowanie projektu – gry symulacyjnej INTERMARIUM

Uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie Fundacji Jagiellońskiej pod nazwą INTERMARIUM stworzonej z okazji  100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt miał formę edukacyjnej gry symulacyjnej adresowanej do młodzieży szkół średnich. Twórcą gry był pan Łukasz Wrona, który także prowadził rozgrywki  zarówno w szkołach, jak też w Łańcucie, podczas gry finałowej. Główną ideą przedsięwzięcia było pokazanie historii czasów XX-lecia międzywojennego z perspektywy różnych państw sąsiadujących z odradzającą się Polską po 1918 roku.

Przedstawiciele Fundacji Jagiellońskiej zaprosili Panią Małgorzatę Czyż, Dyrektora  ZSOZiR  w Radymnie oraz koordynatora rozgrywki w naszej szkole, Panią Annę Bielendę, a także wybranych uczniów szkoły na  weekendowe warsztaty naukowe w ramach programu stypendialnego Fundacji Jagiellońskiej, które odbyły się w sobotę 17 listopada 2018r. w Muzeum w Łańcucie. Warsztaty rozpoczęły się bardzo ciekawymi wykładami  na temat postrzegania Polski i Polaków w roku 1918 przez państwa ościenne. Głos zabrali:  Konsul Generalny Węgier w Krakowie  Pani Adrienne Körmendy, Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie Pan Tomáš Kašaj, Konsul RP we Lwowie Pan Rafał Kocot i Starosta Powiatu Łańcuckiego Pan Adam Krzysztoń. Podsumowania dokonał członek Zarządu Fundacji Jagiellońskiej Pan Maciej Trojnar.

Część oficjalną podsumował Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl, który wręczył pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w projekcie. Po krótkiej przerwie rozpoczęto finałową rozgrywkę gry Intermarium pomiędzy zaproszonymi uczniami 8 szkół biorących udział w projekcie.
Z naszej szkoły rozgrywającymi uczniami byli: Monika Kuta i Ewelina Rusnak z klasy IV technikum oraz Sebastian Iwachów z klasy I technikum. Rozgrywki były pełne emocji, trzeba było wykazać się nie tylko wiedzą, ale też sprytem, odwagą i umiejętnością podejmowania trudnych, często ryzykownych decyzji.

Wszystkim uczniom biorącym udział w grze gratulujemy.