Wyjazd mechaników samochodowych do Niemiec

W dniu 03.06.2018r ośmioosobowa grupa uczniów  Zespołu Szkół Ogólnokształcących,  Zawodowych i Rolniczych  w Radymnie kształcąca się w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych wyjechała do Niemiec na czterotygodniowy staż zagraniczny.  Uczniowie podczas stażu w niemieckich zakładach branży samochodowej zdobywać będą doświadczenie zawodowe , co w przyszłości wpłynie na ich karierę zawodową. Wyjazd młodzieży związany jest z realizacją w ZSOZiR projektu  pn „Dobry fachowiec zdobywa wiedzę u źródeł” finansowanegoProgramu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie  pochodzi z projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

 

 

 

 

Dodaj komentarz