PRZYŁAPANI NA CZYTANIU

REGULAMIN KONKURSU :
PRZYŁAPANI NA CZYTANIU

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów naszej szkoły.
2. Tematyka zdjęć jest dowolna. Na zdjęciu należy uchwycić osoby czytające książki w różnych także nietypowych miejscach i sytuacjach (np. ulica, park, sklep, itp.)
3. Każdy uczestnik konkursu dostarcza maksymalnie 3 prace fotograficzne.
Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: anna_zubrzycka@wp.pl lub dostarczyć do biblioteki szkolnej w formie wydrukowanej.
4. Konkurs trwa od 15 czerwca do 15 października 2017 roku
5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone
6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich, osobistych i majątkowych do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii.
7. Zgłoszenie do konkursu traktuje się jako przyjęcie warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu” z zgodnie ustawą z dn. 28.08.1997r. O ochronie osobowych ( Dz.U.Nr 133 poz., 883).

Zapraszam i życzę udanych fotograficznych łowów…

Dodaj komentarz