Nadanie sztandaru Szkole

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomość. Takim doniosłym wydarzeniem dla młodzieży, rodziców, dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników było poświęcenie i nadanie Zespołowi Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza w Radymnie nowego sztandaru.
Ta, długo oczekiwana przez nas uroczystość, odbyła się 27 kwietnia 2017 roku.
O godzinie 10.00 cała społeczność szkolna, poczty sztandarowe okolicznych szkół i zaproszeni goście zgromadzili się w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie. Podczas Mszy Świętej, którą celebrował ks. prałat Czesław Jaworski, został poświęcony nowy Sztandar Szkoły.
Dziekan, przedstawiając sztandar jako symbol Boga, nauki i pracy dla dobra naszej ojczyzny oraz przynależności uczniów i nauczycieli do szkoły, pokreślił, że dzisiejsze wydarzenie nosi znamiona uroczystości religijnej i patriotycznej.
Po Mszy Świętej wyprowadzono sztandary, za którymi uczestnicy uroczystości udali się na teren szkoły.
O godzinie 11.30 rozpoczęła się w sali gimnastycznej uroczysta akademia nadania nowego sztandaru naszej szkole. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru przez poczet sztandarowy złożony przez przedstawicieli Rady Rodziców oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Prowadząca Pani Anna Bielenda przywitała w imieniu społeczności szkolnej wszystkich zgromadzonych,którzy zaszczycili swoją obecnością naszą uroczystość. Byli to: poseł na sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Mieczysław Kasprzak, Andrzej Homa dyrektor biura senatorskiego, który przyjechał w zastępstwie Senatora RP Pana Mieczysława Golby,Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pani Anna Huk, Bernadetta Jasińska Kierownik Oddziału Przemyskiego Kuratorium Oświaty w zastępstwie za Podkarpackiego Kuratora Oświaty panią Małgorzatę Rauch,
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pani Lucyna Paulo,Radny Powiatu Jarosławskiego Pan Zdzisław Koniuch,Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusa ks. Czesław Jaworski, Proboszcz Parafii św. Wawrzyńca ks. Grzegorz Kowalczyk, Burmistrz Miasta Radymno Pan Krzysztof Roman,Przewodniczący Rady Miasta Radymna Pan Witold Pawlik,Wójt Gminy Radymno Pan Bogdan Szylar,Przewodnicząca NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Pani Maria Zborowska, Komendant Policji w Radymnie Pan Jarosław Wojtak, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radymnie Pan Wiesław Pirożek, Prezes firmy „ROL-Mech” Pan Jan Grześko, Dyrektor Banku Spółdzielczego Pan Andrzej Gniewek, Dyrektor ARS MEDICA Pani Iwona Skotnicka–Suchy, Pan Adam Grenda przedstawiciel firmy MDM w Jarosławiu, Dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz instytucjii placówek kulturalno-oświatowych,Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza w Radymnie Pani Elżbieta Sobejko a także przedstawiciele Rodziców.
Po przywitaniu gości głos zabrał pan dyrektor Zbigniew Petynia. Pan Dyrektor w swoim przemówieniu podkreślił, że dzień nadania nowego sztandaru jest bardzo szczególny w historii naszej szkoły,wyraził wdzięczność dla pomysłodawców i fundatorów nowego sztandaru szkoły.Po wystąpieniu Pana Dyrektora nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru przez rodziców na ręce dyrektora ZSOZiR.
Następnie pani Anna Bielenda przedstawiła awers i rewers sztandaru i opisała jego wygląd: Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest biało – czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe w czerwonej tarczy. Godłem jest orzeł biały z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Wokół godła widnieje napis wyszyty złotymi nićmi Bóg, Honor, Nauka, OjczyznaAwers jest w kolorze ecru z zielono – złotym obrzeżem.W środkowej części znajduje się wizerunek patrona szkoły Adama Mickiewicza wyszyty srebrno – szarą nicią. Wokół wizerunku patrona szkoły znajduje się nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych.
Pod wizerunkiem widnieje napis „imienia Adama Mickiewicza w Radymnie”. Sztandar ma wymiary 100 cm na 100 cm i obszyty jest złotymi frędzlami, drzewce o wysokości 2 metrów 60 centymetrów zakończony jest okuciem z metalowym orłem. Po prezentacji sztandaru nastąpiło uroczyste wbijanie gwoździ w tablicę pamiątkową.
W dalszej części uroczystości Pan Dyrektor przekazał sztandar Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście m.in.: Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Pani Lucyna Paulo, poseł na sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Mieczysław Kasprzak, Pan Andrzej Homa dyrektor biura senatorskiego, który przyjechał w zastępstwie Senatora RP Pana Mieczysława Golby, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pani Anna Huk, Pani Bernadetta Jasińska Kierownik Oddziału Przemyskiego Kuratorium Oświaty w zastępstwie za Podkarpackiego Kuratora Oświaty panią Małgorzatę Rauch. W swoich przemówieniach przedstawiciele władz samorządowych oraz oświatowych składali na ręce pana dyrektora gratulacje, którym towarzyszyło wzruszenie, radość i poczucie satysfakcji, podkreślając, iż uroczystość nadania nowego sztandaru to znak tożsamości szkoły i symbolu idei, którym ona służy.
Kolejnym elementem uroczystości było wbijanie gwoździ w tablicę pamiątkową, tego zaszczytu dostąpili nasi goście i fundatorzy.
Po uroczystościach oficjalnych prowadząca zaprosiła do wysłuchania części artystycznej, przygotowanej przez uczniów naszej szkoły. Młodzież przypomniała biografię Adama Mickiewicza a także recytowała i śpiewała jego utwory.
Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Z pewnością na długo pozostanie w naszych sercach.

Dodaj komentarz