JAROSŁAWSKIE POLA NADZIEI

W dniu 30 kwietnia 2017r. nasza szkoła uczestniczyła w zbiórce charytatywnej JAROSŁAWSKIE POLA NADZIEI. W imieniu koordynatora akcji ks. Andrzeja Surowca oraz twórcy Hospicjum im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu ks. Franciszka Rząsy przekazuję serdeczne podziękowania darczyńcom oraz wszystkim wolontariuszom, którzy włączyli sięw organizację tej publicznej zbiórki na potrzeby Hospicjum. Proboszczom Radymniańskich parafii ks. prałatowi Czesławowi Jaworskiemu i ks. Grzegorzowi Kowalczykowi, księdzu katechecie w naszej szkole Jakubowi Fejkielowi, właścicielce kwiaciarni Pani Małgorzacie Czyż. Nauczycielom: Annie Pacek, Alicji Kurasz, Henrykowi Kuszajowi i Markowi Pałczyńskiemu oraz uczniom: Dominice Lenar, Danielowi Lenar, Dominice Skowronek, Marcinowi Gałce, Barbarze Trelce, Magdalenie Suchodolskiej, Karolowi Petyni, Klaudii Wyżyńskiej oraz Wiktorii Obłozie.
Miło nam poinformować, że akcja wspaniale się rozrosła. W sumie uczestniczyło w niej 625 wolontariuszy, którzy zebrali ponad 80 tys. złotych. Nasi wolontariusze zebrali 4 950 zł i zanotowali rekordową sumę akcji – w jednej puszce zebrano 2 242 zł!!!!!!!!!To dla nas wielka radość i duma uczestniczyć w tak szczytnej akcji i pomóc tym najbardziej potrzebującym – ludziom umierającym.
Szkolny koordynator akcji
Małgorzata Krupa

Dodaj komentarz