„Serce w zakrętce”

W imieniu koordynatora akcji ,,Serce w nakrętce” czyli  Przedszkola Parafialnego w Radymnie oraz rodziców Oli Wilk z Duńkowic – dziewczynki na której leczenie przeznaczone były nakrętki oddane we wrześniu 2020 i styczniu 2021r. przekazuję ogromne podziękowania wszystkim, którzy okazali serce i włączyli się w tę szczególną akcję niesienia pomocy choremu dziecku.

Pragnę poinformować, że  kontynuujemy naszą akcję.  Prosimy w dalszym ciągu o odkładanie nakrętek w domu.  Jeśli nie wrócimy do nauki stacjonarnej, podane zostaną dni w które będzie je można  złożyć u pedagoga szkolnego.

od stycznia 2021r. do czerwca 2021r. zbieramy nakrętki dla Michałka Łosia z Wyszatyc

            szkolny koordynator akcji          

Małgorzata Krupa