ARS, czyli jak dbać o miłość!

Po raz kolejny realizujemy w naszej szkole program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość”!

Dzięki niemu nasi uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty życia i zdrowia, zwłaszcza spowodowane przez substancje psychoaktywne m.in. takich jak alkohol, papierosy czy narkotyki.

Korzystamy z bogatych materiałów edukacyjnych, takich jak podręcznik dla szkolnego koordynatora, ulotki i broszury dla uczniów, materiały dla rodziców.

Dodatkowo wzbogacamy program o projekcję filmu „Wieczne Dziecko” ukazującego skutki spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, czyli FAS – alkoholowy zespół płodowy.

Mamy nadzieję, że program ten pomoże naszym uczniom bezpiecznie wkroczyć w dorosłość i wybrać życie bezpieczne, wolne od nałogów.

Więcej informacji https://www.gov.pl/web/gis/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc–nowoczesna-edukacja-dla-mlodziezy-z-akresu-profilaktyki-uzaleznien

Małgorzata Krupa

szkolny realizator programu