Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w 2021r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych.
Poniżej link do wytycznych (kliknąć):

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-cke-mein-i-gis-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-w-2021-r

Następnie należy kliknąć w jeden z dwóch linków na dole informacji:

https://www.gov.pl/attachment/982e83a7-8817-4509-a8e4-2b74277a4566 – format PDF

https://www.gov.pl/attachment/1903be9a-951a-446d-be2a-2da98a3d0fd5 – format docx i przeczytać dokładnie wytyczne.

Do powyższych wytycznych należy się bezwzględnie stosować podczas pobytu w szkole na egzaminach.