Komunikat w sprawie realizacji zajęć w szkole po feriach

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor ZSZiR w Radymnie przedstawia zasady pracy szkoły w okresie poferyjnym.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od poniedziałku, 18 stycznia 2021r realizacja zajęć przedstawia się następująco:

1.  zajęcia praktyczne ( w tym nauka jazdy) z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego realizowane są w trybie stacjonarnym zarówno w pracowniach szkolnych jak i u pracodawców.

2.Wszystkie zajęcia teoretyczne odbywają się w formie  zdalnej ( platforma TEAMS i dziennik elektroniczny) – obowiązuje zasada organizacji zajęć tak jak w okresie przedferyjnym.

3. Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym podziałem godzin ( takim jak przed feriami)  

4. Dla uczniów klasy maturalnej mogą być organizowane konsultacje indywidualne lub w małych grupach w formie stacjonarnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pomiędzy uczniami i nauczycielem. Aby wyeliminować ryzyko kumulacji uczniów w danym miejscu nauczyciel prowadzący konsultacje zobowiązany jest zgłosić dyrektorowi szkoły termin i godziny planowanych konsultacji co najmniej 2 dni przed ich rozpoczęciem.