Ważne informacje dla rodziców i uczniów nt. powrotu uczniów do szkoły

Dyrektor ZSOZiR w Radymnie w poniższych załącznikach przedstawia istotne informacje związane z bezpiecznym powrotem i funkcjonowaniem   uczniów w szkole po 1 września. Proszę o uważne przeanalizowanie tych informacji

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

Poinformuj szkołę jeśli domownicy są objęci kwarantanną_

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii_2

Przypomnij dziecku że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich_

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli_