Informacja dla rodziców i uczniów o zmianie terminu dni wolnych od zajęć dydaktycznych

W związku ze zmianą terminu przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 ogłoszonego w Komunikacie dyrektora Centralnej komisji Egzaminacyjne z 24.04.2020r. zmianie ulega termin planowanych wcześniej dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Zaplanowane dla uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia dni dodatkowo wolne w dniach 4, 5 i 6 maja zostają przeniesione na 8, 9 i 10 czerwca.
Oznacza to, że w dniach 4, 5 i 6 maja zajęcia dydaktyczne będą się odbywać wg. obowiązującego planu lekcji.