Próbny egzamin maturalny – informacja

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wystosował pisma dotyczące próbnego egzaminu maturalnego. Poniżej, w linkach znajdują się omawiane komunikaty:

Poniżej przedstawiamy materiały dodatkowe przygotowane przez OKE w Krakowie

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120219305

Małgorzata Czyż