TURNIEJ SZKÓŁ ROLNICZYCH

W dniu 08.06.2019r. Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza zorganizował  TURNIEJ SZKÓŁ ROLNICZYCH.

Patronat honorowy nad turniejem objęli:

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Starosta Jarosławski

Urząd Gminy Radymno

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Podkarpacka Izba Rolnicza

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Turniej realizowany był w kategorii szkół ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach rolniczych. Zadaniami do wykonania dla uczestników Turnieju było  rozwiązanie testu BHP w rolnictwie, cofanie ciągnikiem C – 330 z przyczepą dwuosiową po wyznaczonym torze, wymiana koła w samochodzie, wyścig (slalom) taczkami w alkogoglach, przerzucanie opony na czas. Do konkursu zgłoszono łącznie 7 dwuosobowych drużyn.

Komisja oceniająca przyznała punktację drużyn oraz wyłoniła zwycięzców rozegranego Turnieju.

Przyznano:

I miejsce –  drużyna ZSOZiR Radymno

II miejsce – drużyna ZSCKR Różaniec

III miejsce – drużyna ZSCKR Brzostek

Wyróżnienie –  drużyna ZSCKR Brzostek

Wyróżnienie –  drużyna ZS Oleszyce

Gratulujemy zwycięzcom.