sadzenie drzewek

W dniu 16 kwietnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w akcji sadzenia drzewek na terenie miasta Radymno. Organizatorami przedsięwzięcia były Nadleśnictwo Jarosław, Urząd Miasta Radymno a także Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza w Radymnie. Celem wspólnej inicjatywy była szeroko pojęta edukacja a przede wszystkim podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska. W ramach akcji zostały wykonane następujące zadania: sadzenie drzewek, ochrona drzewo stanu, zakładanie ogrodów. Głównym miejscem prowadzonych prac był teren ZEK – u w Radymnie, gdzie posadzono ok. 350 drzewek tj. świerk, olcha i sosna czarna. Koordynatorem akcji z ramienia szkoły był nauczyciel p. Bogusław  Sierżęga.